Први разред

Процена адаптације ученика првог разреда

Адаптација ученика првог разреда у сегменту Мотивисаност за учење је успешна – просечна оцена 4.45. 

Један ученик наставу похађа по ИОП-у 2, за шест ученика се ради индивидуализација наставних садржаја.