Савет родитеља

Савет родитеља

Савет родитеља чине представници делегати родитеља ученика одељенских заједница школе. Свако одељење бира по једног делегата у Савет родитеља. Начин избора савета родитеља установе уређује се Статутом установе, а рад пословником савета.

Циљеви рада Савета родитеља су унапређивање образовно-васпитног рада, сарадња са родитељима, сарадња са локалном заједницом, унапређивање наставе и наставног процеса.

Председник Савета родитеља за школску 2023/2024. годину је Драган Димитријевић.

 

Одељење

Одељењски старешина

Име и презиме родитеља

I1

Светлана Арсић

Обрад Ранковић

I2

Милена Миловановић

Данијела Обрадовић

II1

Јасмина Стојановић

Наташа Јевтић

II2

Тања Селаковић

Страхиња Бановић

II3

Славица Глишовић

Ана Свитлица

III1

Марина Ковачевић

Карло Кланац

III2

Јелена Димитријевић

Милица Матић

III3

Весна Андрић

Верица Глигорић

IV1

Виолета Кењић

Владанка Бошковић

IV2

Новка М. Андрић

Лазар Продановић

V1

Мирјана Лукић

Сања Јакић

V2

Небојша Тодоровић

Јована Летић Мирковић

V3

Мирјана Смоловић

Снежана Јанковић

VI1

Данијела Николић

Марија Лукић

VI2

Вања Анђелковић

Светлана Остојић

VI3

Јелена Лазаревић

Снежана С. Сузовић

VII1

Марија Вуковић

Драган Димитријевић

VII2

Наташа А. Несторовић

Јелена Јанковић

VII3

Зорица Томић

Сања Т. Алексијевић

VIII1

Рајна Бранковић

Ана Крстић

VIII2

Бранка Старчевић

Љубица Ема Пејчић

VIII3

Лијана Крунић

Силвана Трифковић

Спец.  I

Јована Јовановић

Зељић Јелена

Спец. II-IV

Јасна Мирковић

Марија Радуловић

Спец. V

Неда Аћимовић

Биљана Живковић

Спец.  VI

Милкица Марјановић

Гордана Поповић

Спец.  VII

Надица Живановић

Катарина Никићевић

Спец.  VIII

Валентина С. Радовић

Јелена Перуничић

Представник Рома

Небојша Тодоровић

Славица Јосиповић