Јавне набавке

Јавне набавке

Чланом 181. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: Закон), прописано је да је наручилац дужан да евидентира податке о вредности и врсти јавних набавки из чл. 11. – 21. овог Закона и то по сваком основу за изузеће посебно, као и јавне набавке из члана 27. став 1. овог Закона.

Јавни позив

Услуге организовања екскурзије у школској 2023/2024. години

Јавни позив

Набавка оброка за ученике у школској 2023/2024. години

Јавни позив

Услуге организовања екскурзије у школској 2022/2023. години