Упис у први разред


Поштовани родитељи,

Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред основне школе уписују се  деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година.  То значи да се школске 2024/2025. године уписују деца која су рођена у периоду од 01. марта 2017. године до 28. фебруара 2018. године. 

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) имају од шест до шест и по година (деца рођена у периоду од 01.03.2018. до 31.08.2018. године). Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2024. године. Уписују се и деца старија од седам година живота, која због болести или неких других оправданих разлога нису уписана у први разред.

Позивамо вас да пријавите Ваше дете за упис у први разред Основне школе „Нада Пурић“ на један од три начина:

  • Лично, доласком у Школу (можете се јавити педагогу или дежурном наставнику)
  • Јављањем на мејл школе
  • Поруком на број: 065/8343750.

За пријаву су неопходни матични број родитеља/старатеља и будућег ученика, број телефона и адреса становања.

Школа преко апликације еУпис повлачи податке о ученику, односно Извод из матичне књиге рођених, евиденцију о пребивалишту и из ИЗИС-а, уверење о обављеном лекарском прегледу. 

Родитељ није у обавези да подноси ниједан документ, изузев уколико је лекарски преглед обављен у приватној амбуланти. Уверење о похађању припремног предшколског програма које издаје предшколска установа, прилаже се накнадно.дш

Родитељи/други законски заступници који су грађани Републике Србије могу од 18. марта 2024. године електронским путем пријавити дете преко Портала  е-Управа,  покретањем услуге е-Заказивање термина за упис и тестирање детета у основној школи.

Да бисте извршили упис потребно је да:

  • Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs
  • Покренете услугу на Порталу еУправа  (Услуге → Образовање → е-Заказивање термина у ОШ)
  • Закажете термин тестирања детета у нашој школи. 

Тестирање деце за упис у први разред спроводи педагог школе

Испитивање будућих првака

Тестирање будућих првака педагог школе врши на матерњем језику. При  тестирању деце примењује се стандардни поступак и инструмент  који је препоручен од стране овлашћене стручне организације (Друштва психолога Србије). У случају тестирања од стране педагога школе, користи се тзв. ТИП-1 (Тест испитивања првака).

Уколико је потребно тестирати дете на његовом матерњем језику, ангажује се преводилац на предлог савета националне мањине, чији језик дете говори.

Емотивна зрелост детета

Колико је дете самостално, односно колико је спремно да буде одвојено од породице како би похађало наставу. Емотивна зрелост детета се најчешће поистовећује са тим  колико је одрасло и колико је спремно на то да има обавезе. На то утиче васпитање, а највише период од годину дана пред упис у основну школу, када би родитељи могли полако да уводе своју децу у свет “одраслих и одговорних људи” тако што ће им давати мање обавезе, као што су спремање свог кревета, самостално облачење и обување и слично.

Социјална зрелост детета

Колико је дете спремно на одређени начин понашања који се подразумева у школи.

Поред тога, важно је предвидети да ли је дете способно да продубљује познанства и стиче пријатељства са својим вршњацима, али и да ли може да буде довољно дисциплиновано за време трајања наставе или да ли може да одгледа представу или филм до краја. Такође, социјална зрелост детета јесте део васпитања, па је тако важно да дете има усвојену навику да се културно јави, да каже “изволи/те“, “хвала“, “молим” и слично.

Когнитивна, односно интелектуална зрелост детета

Да ли је дете у могућности да стекне нова знања и на који начин. Када деца буду у узрасту када би требало да крену у школу, они морају достићи одређен интелектуални ниво. То не значи да би требало да већ “све знају“, него је битно да се процени на који начин запажају околину, како говоре, да ли има развијену машту, шта га интересује и на који начин размишља, односно да ли има способност логичног резоновања.

Индивидуални образовни план и подршка у образовању и васпитању

Након уписивања детета у први разред основне школе, школа може да утврди да постоји потреба за доношењем индивидуалног образовног плана (ИОП) или за додатном подршком у образовању детета.

Поступак процене потреба за додатном подршком покреће се пред Интерресорном комисијом и то једино уз сагласност родитеља.

Право на прилагођен начин образовања по ИОП-у у смислу проширивања и продубљивања садржаја учења има и ученик са изузетним способностима.

Систематски преглед је обавезан за свако дете које се уписује у први разред.

Обавља се код педијатра, који на основу прегледа других специјалиста одређује процену здравственог стања детета, и на основу тога издаје потврду за упис.

Систематски преглед почиње код изабраног педијатра, где се добијају упути за лабораторијске анализе, као и упути за прегледе код специјалиста – офталмолога, оториноларинголога, физијатра,  стоматолога  и преглед логопеда. Након добијених резултата свих лекара специјалиста, завршни део систематског прегледа се одвија код изабраног педијатра, након чега дете добија вакцину.

Током систематског прегледа проверава се и вакцинални картон деце. Обавезна имунизација деце и ученика као и садржај о истој уређено је прописима у области здравља.