Богаћење библиотечког фонда

Богаћење библиотечког фонда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије додатним наставним средствима за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом у школској 2017/2018. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 24. новембра 2017. године приступило је реализацији активности за откуп додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста и дечјих часописа за ученике основношколског узраста, на српском језику и језику националне мањине, које доприносе унапређивању образовања и васпитања, ради богаћења библиотечког фонда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије и унапређивања квалитета образовно-васпитног рада.

Основна школа „Нада Пурић“ укључила се у овај Пројекат и 19. децембра 2017. године добила новчана средства за набавку у износу од 25. 550 динара.

Списак издања која је Школа одабрала:

 • Мој први компјутер, DATASTATUS
 • Сликовница помералица: Градилиште, DATASTATUS
 • Сликовница помералица: Годишња доба, DATASTATUS
 • Сликовница помералица: Башта, DATASTATUS
 • Сликовница помералица: Зоолошки врт, DATASTATUS
 • Зец Петар – пипни и осети, DATASTATUS
 • Моје морске животиње за опипавање, DATASTATUS
 • Моја фарма за опипавање, DATASTATUS
 • Моји кућни љубимци за опипавање, DATASTATUS
 • Моја савана за опипавање, DATASTATUS
 • Велика књига возила из целог света, DATASTATUS
 • Анималијум, DATASTATUS
 • Ботаникум, DATASTATUS
 • Архитектура из угла једног голуба, DATASTATUS
 • Како правимо ствари, DATASTATUS
 • Како свет функционише, DATASTATUS