Специјална одељења

Специјална одељења

У ОШ „Нада Пурић“, поред редовних одељења, налазе се и одељења ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. Ученици ове популације имају прилику да се школују и стекну своје основно образовање и васпитање у посебним одељењима. Данас постоји шест оваквих одељења, а рад у њима организују и реализују дефектолози различитих профила.

Дефектолози са сваким учеником спроводе едукацију по индивидуалном образовном плану и програму са измењеним стандардима, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.
У раду са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом примењује се корективни педагошки рад чији систем метода и вежби има за циљ подстицање хармоничног развоја свих менталних функција и уравнотежавање емоционално-социјалног развоја.

Реедукативни третман

Дефектолози су оспособљени и за примену вежби опште и специфичне реедукације психомоторике са релаксацијом. Реедукативни третман враћа активности и искуства на сензомоторни ниво развоја, када се формирају појмови, који су код поменутих ученика недовољно учвршћени,  а неопходни су за формирање појмовне мреже, основе сазнајног и образовног процеса. Школа има и сензорну собу, значајну за развој свих чула и јачање сензорне интеграције која је код ових ученика недовољно развијена.

Недељне радионице

Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују и у реализацији недељних радионица које осмишљавају дефектолози. Радионице, поред остваривања образовних и васпитних циљева, јачају социоемоционалне везе унутар одељења, тако да се подстиче целокупан развој ученика. Друштвени живот ученика огледа се и у боравку у природи, честим излетима и дружењу изван школе.

 

Боравак у школи, у кругу  вршњака, представља важан део живота наших ученика и њихових родитеља. Због тога у овим одељењима постоји један основни циљ, а то је пружање руке и љубави онима којима је то најпотребније.

Сазнајте више:

О програму
Начину рада
Безбедности
Радионицама

Дечја недеља

У понедељак, 3.10.2022. године, поводом Дечје недеље, одељења ученика…

Добродошлица пролећу

Добродошлица пролећу у нашим учионицама. Радионице ученика са сметњама…

Радионица

Добро јутро! Добар дан!Пролећни сам цветић ран.Свако дете мене…