Историја

Прве зграде

Основна школа „Нада Пурић“ је основана решењем Народног одбора градске општине Ваљево 12. септембра 1953. године. Школа је до децембра 1953. године радила у осталим основним школама у граду, а од децембра 1953. у сопственој згради која се налазила у Синђелићевој улици број 48, на месту где је данас зграда Центра за социјални рад. У школи је радило 14 наставника, а директор школе била је Вукосава Николић. У школи је било 489 ученика распоређених у 14 одељења.

Школа је добила зидану зграду 1961. године. Тај простор није био довољан па је проширен 1975. године а постојеће просторије су адаптиране.

Новије доба

Тек од тог в1975. године школа је била у могућности да ради у две смене, добила је модерне кабинете, спортску салу, радионицу, кухињу и трпезарију.У наредном периоду школа је добила изграђене спортске терене као и летњу учионицу за потребе наставе и слободних активности. Додатни простор за децу са посебним потребама изграђен је 2002. године.