Мисија и визија школе

Мисија и визија наше школе

Посебна пажња се посвећује безбедности ученика и доброј дисциплини, чиме је створено сигурно и пријатно окружење које доприноси стицању трајних и функционалних знања.

Мисија школе

Школа свој рад заснива на квалитетном наставном кадру, који развијајући индивидуалне потенцијале ученика, стално потенцира добру комуникацију, већу одговорност и подстиче ученике на боље резултате у наставном процесу.

Циљ је да се ученицима обезбеди здраво и безбедно окружење које ће подржати њихов успех и напредовање.

Мисија Школе је да подстиче стручно усавршавање наставника за креативни рад уз коришћење адекватних и ефикасних метода у циљу постизања квалитетних постигнућа ученика и њиховог целокупног развоја уз партнерске односе, тимски рад, међусобно разумевање у уважавање свих актера у процесу и развијање свести о поштовању људских права и личној заједничкој одговорности.

Школа ће сопственим снагама, подржана осталим актерима образовног поцеса, подстицати свестран развој ученика.

Визија школе

Школа тежи да постане таква образовно-васпитна установа у којој ће се побољшавати квалитет наставе и учења, што ће се остварити бољим планирањем и припремањем за наставу, добром комуникацијом и сарадњом, повећањем одговорности ученика за свој рад и сталним праћењем њиховог рада.

Настава ће се пружати квалитетно,савремено образовање и развој способности применљивих у модерном животном окружењу.

Ученици ће бити безбедни и осећати се сигурно и пријатно.

Ученици ће бити обучавани савременим методама на битним, квалитетним и интересантним, садржајно тематски повезаним садржајима у настави и разноврсним ванаставним активностима, у складу са својим способностима и интересовањима уз непрекидну мотивациону подршку за своје успехе;

Наставници ће имати услове у којима могу стручно да се усавршавају и реализују.

Целокупна делатност ће да се одвија кроз пријатну атмосферу, партнерски однос свих актера и високо професионалну и ефикасну организованост и сарадњу.

Тако пројектовану школу бираће родитељи и из других делова града, а ученици ће у њу радо долазити