Запослени

Управа школе

Бранка Витошевић
Шеф рачуноводства
Весна Томашевић
Административни радник
Лела Петровић
Секретар

Стручни сарадници

Педагошки асистент

Данијела Јанковић
Педагошки асистент

Наставници разредне наставе

Биљана Сеничић
Наставник разредне наставе

Продужени боравак

Весна Андрић
Наставник разредне наставе

Одељењски старешина III3

Јелена Димитријевић
Наставник разредне наставе

Одељењски старешина III2

Милена Миловановић
Наставник разредне наставе

Одељењски старешина I2

Мирјана Беговић
Наставник разредне наставе

Целодневна настава I1

Новка Мосуровић Андрић
Наставник разредне наставе

Одељењски старешина IV2

Светлана Арсић
Наставник разредне наставе

Одељењски старешина I1   / целодневна настава

Славица Глишовић
Наставник разредне наставе

Одељењски старешина II3

Слободанка Ашковић
Наставник разредне наставе

Продужени боравак

Тања Селаковић
Наставник разредне наставе

Одељењски старешина II2

Јасмина Стојановић
Наставник разредне наставе

Одељењски старешина II1

Виолета Кењић
Наставник разредне наставе

Одељењски старешина IV1

Марина Ковачевић
Наставник разредне наставе

Одељењски старешина III1

Наставници предметне наставе

Сузана Јаневска
Наставник енглеског језика
Рајна Бранковић
Наставник српског језика и књижевности

Одељењски старешина VIII1

Оливера Продановић
Наставник шпанског језика
Никола Рајевац
Наставник информатике
Небојша Тодоровић
Наставник технике и технологије

Одељењски старешина V2

Наташа Андрић Несторовић
Наставник енглеског језика

Одељењски старешина VII2

Мирјана Смоловић
Наставник српског језика и књижевности

Одељењски старешина V3

Мирјана Лукић
Наставник ликовне културе

Одељењски старешина V1

Милосав Милић
Наставник географије
Милован Лековић
Наставник физике
Милена Антић
Наставник историје
Марија Вуковић
Наставник математике

Одељењски старешина VII1

Марија Аничић
Наставник билогије
Маја Станковић
Наставник математике
Лијана Крунић
Вероучитељ

Одељењски старешина VIII3

Ленка Срећковић
Наставник енглеског језика
Кристина Петровић
Наставник српског језика и књижевности
Јелена Лазаревић
Наставник математике и информатике

Одељењски старешина VI3

Зорица Томић
Наставник историје

Одељењски старешина VII3

Душица Рајевац
Наставник немачког језика
Данијела Николић
Наставник биологије

Одељењски старешина VI1

Виолета Петронијевић
Наставник географије
Весна Ивановић
Наставник физичог и здравственог васпитања
Вања Анђелковић
Наставник енглеског језика

Одељењски старешина VI2

Бранко Јовановић
Наставник физичког и здравственог васпитања
Бранка Старчевић
Наставник хемије

Одељењски старешина VIII2

Биљана Тодоровић
Наставник музичке културе

Дефектолог-наставник

Савић Радовић Валентина
Дефектолог-наставник

Одељењски старешина VIIIс

Неда Аћимовић
Дефектолог-наставник

Одељењски старешина Vс

Надица Живановић
Дефектолог

Одељењски старешина VIIс

Јована Јовановић
Дефектолог-наставник

Одељењски старешина Iс

Јелена Павловић
Дефектолог-наставник

Одељењски старешина VIс

Јасна Мирковић
Дефектолог-наставник

Одељењски старешина II-IVс