„Са оне стране дуге“

Пројекат „Са оне стране дуге“

У оквиру Локалног акционог плана за децу 2017. године, са циљем смањења насиља међу вршњацима, Град Ваљево је финансирао Пројекат „Са оне стране дуге“. Реализатор овог Пројекта било је „Друштво за церебралну парализу“ Ваљево, а њихов партнер у реализацији била је Основа школа „Нада Пурић“. Реализације пројекта трајала је три месеца, почевши од месеца септембра, у ком су спроведене припремне активности са мр Аном Савковић, директором Школе, и педагошко-психолошком службом Школе. Том приликом је одлучено да ће се Пројектне активности реализовати у два одељења Основне школе „Нада Пурић“ (по једно одељење VII и VIII разреда).

            Према плану Пројекта, у сваком одељењу биле су реализоване по четири интерактивне радионице, које су осмислили и реализовали Немања Аћимовић, Катарина Стевановић и Данијела Филиповић, дипломирани дефектолози и сарадници „Друштва за церебралну парализу“. Реализација радионица у Школи отпочела је у понедељак, 3. октобра 2017. године, у одељењу VII2. У наредна три понедељка, све до краја месеца октобра, реализоване су још три радионице у истом одељењу. Затим је тим дефектолога у понедељак, 6. новембра 2017. године, отпочео реализацију радионица у одељењу VIII3, у којем су такође биле рализоване још три радионица, сваког понедељка у новембру месецу.

            Пројекат „Са оне стране дуге“ имао је за циљ да кроз информисање, дискусију и радионичарски рад са ученицима допринесе превенцији и редуковању антисоцијалног понашања, као и да повећа свест ученика о постојању проблема вршњачког насиља и његовим последицама. Тим стручњака задужен за реализацију овог Пројекта сматрао је да се кроз интерактивно учествовање шире нивои знања ученика о вршњачком насиљу и уједно развијају просоцијалне вештине реаговања у конфликтним ситуацијама.