Монографија

Монографија

Добро написана хроника Школе која има много елемената да уистину буде именована истраживачком студијом емпиријског карактера. 

Иако је Свечана академија поводом 60 година ОШ „ Нада Пурић одржанa 29. 12. 2013. године, права завршна свечаност догодила се ипак 3. 7. 2014. промоцијом Монографије ОШ „ Нада Пурић, ауторке мр Ане Савковић. Ова књига је, од саме идеје да буде написана, па до потпуне реализације, изазвала интересовање и пажњу многих бивших ученика, радника, пријатеља и сарадника, а посебно оних који су још увек ту, и који су се ангажовали да дају свој максималан допринос да ово дело постане огледало ове школе. Ауторка је то више пута истакла и захвалила се свим сарадницима, који су такође нашли своје место и у самој књизи.

Мр Ана Савковић

Наша књига - Монографија ОШ „Нада Пурић“

Хол школе је на јединствен начин био испуњен позитивном енергијом свих који су дошли да део своје приче пронађу у овој књизи, додају још по које сећање у изненадном сусрету са некима са којима се дуго нису видела, сазнају још понешто о онима који су далеко, али призвани са неке странице или старе фотографије.

Говорећи о Монографији ОШ „ Нада Пурић“ проф. др Миленко Кундачина истакао је да аутор монографије мр Ана Савковић имала истанчано осећање за време и простор, па је кроз 27 добро осмишљених, структурираних и повезаних садржајних целина хронолошки осликала узлазну линију развоја Школе. Садржајно, поступно, доследно, целовито и реално, језиком струке, разумљивим широком кругу читалаца, позанавалаца теорије и праксе васпитно-образовног рада, пратила је оснивање, рад, развој и резултате образовно-васпитног рада Школе.

Монографија је, једна комплетна, у довољној мери истражена и добро написана хроника Школе која има много елемената да уистину буде именована истраживачком студијом емпиријског карактера. Аутор је уложио огроман труд и време да би успешно реализовао свој истраживачки задатак и остварио постављени циљ. Срећна је околност што се за израду монографије Школе прихватио аутор који је имао одређено методолошко знање и истраживачку културу.

По својој структури, садржајности, начину коришћења научних извора, ова публикација може послужити као огледна студија за писање монографија образовно-васпитних установа.

Проф. др Радован Грандић је истакао шири значај овог дела рекавши да је аутор хронолошки пратио друштвене токове у земљи и Колубарском округу и у складу са њима документовао рад и развј Школе. Монографија садржи 27 поглавља. Свако поглавље је, у ствари, посебна садржајна целина, урађена хронолошки, али по обиму и важности неизоставна, по својој многозначности, прилично јасно ограничена почетном и јубиларном годином. Основна одлика текста је документарност и егзактност, без атрибутивног улепшавања. Све што је написано заснива се на одређеним изворима. Друга карактеристика овог текста је обимност, која у великој мери доприноси потпуности.

Стављање рада Школе у контекст функционисаља система образовања у Републици Србији потврда је да је аутор добар познавалац школских прилика и да је уложио велики труд у истраживању и открио многе детаље који до сада нису били забележени и познати стручној јавности.

Др Мирослав Перишић је овом делу дао изузетан значај нагласивши да историја једне основне школе је истовремено историја једног дела просветне елите и њене мисије. Књига је и део слике Ваљева у периоду од шест деценија. Ту је шездесет генерација ђака и више генерација оних који су њима посвећени, њихов заједнички и појединачни стваралачки допринос видљив у овој књизи кроз преглед објављених радова наставника и ђака, затим ту су њихове бриге, преокупације и задовољства остварена кроз припадност школи.

Култура читања, књига и библиотека, школска штампа, допринос култури града, енергија и потенцијал који деценијама зраче и на окружење, изван ограде школског дворишта – само су неке од тема које су, педантно и сликовито, на основу богато прикупљене фактографије обрађене на страницама књиге која сведочи о интелектуалној и друштвеној снази једне средине.

Читалац ће у књизи мр Ане Савковић наћи много тога што је слика квалитета наставе, часова испуњених знањем и сазнањем, креативношћу, подстицањем и задовољењем маште, али и муком са срицањем првих слова и овладавањем основним рачунским радњама.

Имајући у виду широк истраживачки захват и свеобухватан приступ у обради теме, до високог нивоа доведен поступак систематизације истраженог материјала, уз прецизан језички израз и однегован стил писања мр Ане Савковић, Школа је добила књигу која ће говорити у име свакога ко јој је на било који начин припадао.