Пројекти

Пројекат - Активност-Подухват

Пројекат се покреће да би се пронашло решење за отређену потребу или проблем. Јасно дефинисан пројекат мора бити мерљив у смислу његових користи и достигнућа.

„Осмисли се, концентриши се“

Културно-просветна заједница града Ваљева