Ритам радног дана у школи

Распоред одељења по сменама

Настава  се одржава у две смене. Одељења  мењају смене седмично.

ПЛАВА СМЕНА  ……… I, III, V, VII ЦРВЕНА СМЕНА ……. II, IV, VI, VIII

7:50  улазак у школу
7:55  улазак ученика у учионице
8:00 почетак наставе

1.час 08:00 – 08:45 одмор 5 мин.               
2.час 08:50 – 09:35 одмор 25 мин.             
3.час 10:00 – 10:45 одмор 5 мин.               
4.час 10:50 – 11:35 одмор 5 мин.               
5.час 11:40 – 12:25 одмор 5 мин.               
6.час 12:30 – 13:15

13:20  улазак у школу
13:25  улазак ученика у учионице
13:30  почетак наставе

1.час 13:30 – 14:15 одмор 5 мин.
2.час 14:20 – 15:05 одмор 25 мин.
3.час 15:30 – 16:15 одмор 5 мин.
4.час 16:20 – 17:05 одмор 5 мин.
5.час 17:10 – 17:55 одмор 5 мин.
6.час 18:00 – 18:45

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
7:45 - 15:45

Пријем ученика : 7:45 - 8:00

Обавезне и слободне активности: 8:00 - 12:20

Ручак: 12:25 - 13:10

Одмор: 13:15 - 14:00

Обавезне и слободне активности: 14:00 - 15:45

Радно време и пријем странака

Секретар:

радно време од 8:00 до 16:00

Пријем странака: од 10:00 до 13.00

Рачуноводство:

радно време од 7:30 до 16:00

Пријем странака: од 11:30 до 13.30

Библиотеакар:

радно време од 8:00 до 16:00

Пријем странака: од 09:00 до 16.00

Контакт форма