Емоције –радионица за ученике другог разреда

Радионица педагога „Местимично облачно“ представља анимирани филм уз који су ученцима ближе појашњен појам осећања. Ученици знају да наведу већи број позитивних и негативних емоција,  знају да их препознају, дефинишу, нацртају и сликовито објасне шта изазива одређену емоцију.

Comments are closed.