Данас смо угостили старију васпитну групу из вртрћа Хајди са циљем да их упознамо са учитељским позивом, ученицима, изгледом и радом у  Школи. Они учествују у  пројекту ,,Године узлета“ , нове основе пограма предшколског васпитања и образовања који обухвата заједничко учествовање деце и одраслих у простору који је инспиративан за дете.

 Заједничким активностима ученика одељења IIи  II3 са учитељицама Марином Ковачевић и Весном Андрић успели смо да представимо  да кроз заједничко учествовање, тимски рад и адекватан простор можемо развијати способности за целоживотно учење.

Comments are closed.