Међународни дан дислексије

Дислексија је специфична сметња у развоју и стицању способности читања и поред нормалне интелигенције, доброг вида и слуха, адекватних едукативних и социјалних услова. 

Третман деце са дислексијом садржи: вежбе фонологије и фонолошке свесности, вежбе читања, развој речника, разумевање прочитаног и др. 

Међународни дан дислексије обележава се 6.октобра, ради подизања свести о проблемима са којима се суочавају особе са дислексијом. Тим поводом у првом разреду су кроз радионице одржане вежбе превенције дислексичних сметњи. 

Стимулисане су вештине потребне за успешно читање и писање, као што су: 

✅ вежбе анализе и синтезе (разлагање и састављање речи на гласове), 

✅ вежбе римовања, 

✅ вежбе пажње и визуо – моторне координације, 

✅ богаћење речника и 

✅ стимулација фине моторике. 

Радионицу су реализовале учитељице 1. разреда и логопед Школе.

Comments are closed.