Подршка ученицима петог разреда

У оквиру плана подршке ученицима петог разреда реализовано предавање „Учење учења“. Када, где, како и шта треба да се учи, на који начин приступамо градиву, које су то технике најефикасније и како можемо да проверимо да ли смо заиста све предвиђено научили, ученици су имали прилику да сазнају кроз разговор са педагогом школе.

На основу анкете „Методе и технике учења“ у циљу праћења и подршке на преласку са разредног на предметни систем учења може се закључити да ученици углавном имају услове за рад, настава задовољава њихова интересовања, не мисле да су нови предмети додатно оптерећење, по њиховим речима долазе спремни на. Труде се да ново градиво повежу са раније наученим, мисле да знају да уоче одмах најважније у лекцији. Преслишавају се приликом учења, родитељи прате њихов рад.

Подршка неопходна у сегменту мотивације и концентрације, као и за сналажење за рад у уџбенику.

Comments are closed.