Подршка ученицима

У оквиру плана подршке педагог школе је реализовао предавање и испитивање чиниоца неуспеха ученика у школском учењу.  Обухваћени су сви ученици који су на тромесечју имали две и више негативне оцене. Показане различите технике учења, памћења као и израде плана рад. Једном месечно ученицима ће бити доступне информације о новим техникама учења. Након анализе анкете сваки ученик ће добити индивидуалну повратну информацију.

Comments are closed.