Акредитовани семинар „Уметност васпитања – кључ успеха у образовању и сарадњи са родитељима” удружења Креативни учитељи одржан је  у четвртак, 30. јуна 2022. у свечаној сали наше Школе. Предавачи су били Александар Стевановић и Момчило Степановић.

Током семинара  упознали смо се са применом нових стратегија и метода у васпитању и сарадњи са родитељима,  сазнали  како да примемимо васпитне методе и технике које доприносе развоју морално и васпитно пожељних особина личности код деце/ученика.

Стекли смо корисна знања о месту, улози и значају школског и „институционалног” васпитања са освртом на значај моралног васпитања. Разхговарали смо и о  најчешћим стереотипима и заблудама у васпитању и сазнали како да препознамо различите стилове који се испољавају код деце/ученика, али и како да на њих адекватно реагујемо.

Comments are closed.