Стручно усавршавање запослених 

У суботу, 22. априла 2023. године, у Школи је одржан семинар стручног усавршавања „Асертивна комуникација у образовној пракси“ Центра за психолошки и каријерни развој ХАБИТУС из Лознице. Реализатори обуке биле су Исидора Кораћ и Мирјана Николић.

Семинар, који за циљ има развијање компетенција запослених у образовању за асертивну комуникацију и унапређивање интерперсоналних односа са децом/ученицима, родитељима, колегама, представницима локалне заједнице, похађао је 21 члан колектива Школе.

Comments are closed.