<strong>Унапређење система дигитализације у образовању</strong>

Поводом пројекта „Унапређење система дигитализације у образовању“, у понедељак, 14.11.2022. године, одржан је састанак дигиталних ментора Маје Младеновић и Душана Станковића и представника основних школа нашег града. „Унапређење система дигитализације у образовању“ је заједнички пројекат ЗУОВ-а и канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији и има за циљ побољшање дигиталног учења у школама.

Након састанка, ментори су се захвалили на могућности одржавања истог и упознали нас са Извештајем који прослеђују ЗУОВ-у:

ОШ „Нада Пурић“ је у извештају ЗУОВ-у представљена као пример добре праксе, по питању дигиталног образовања, из следећих разлога:

  • организовања Тима за унапређење дигиталног образовања;
  • спровођења мера које унапређују дигиталне компетенције наставника и ученика и педагошке примене дигиталних технологија у циљу унапређивања квалитета наставе и учења;
  • коришћења потанцијала дигиталних технологија, алата, садржаја на добробит ученицима што максимално смањује њихов негативан утицај;
  • примене Selfie инструмента за самопроцену дигиталних капацитета образовне установе;
  • постојања дефинисаног дигиталног сегмента Развојног плана установе;
  • признања „Дигитална школа“ у оквиру Erasmus+ програма.
Comments are closed.