Више од игре – Потрчи и научи

Уторак је, зна се добро, дан за радионице Више од игре. ☺️

Прецизност представља способност извођења тачно усмерених и дозираних покрета сасвим у складу са постављеним задатком. Манифестује се кроз моторичке акције које изискују усмеравање и вођење тела, делова тела или неког предмета ка одређеном циљу. Повећање прецизности могуће је извршавањем задатака код којих се тражи прецизност. Вежбе прецизности утичу да се код деце формира координација између ока, руке и концентрације, што има важну улогу у свеукупном развоју.

Радионице се одржавају сваког уторка од 12:30 до 13:15 у реализацији дефектолога Неде, Милкице и Јоване.

Comments are closed.