„Испитивање растворљивости соли“

У оквиру часа хемије, а везано за наставну јединицу „Испитивањe растворљивости соли“, изводиле су се експерименталне вежбе као подстицај усвајања практичних знања ученика и примена наученог у пракси.

Comments are closed.