У оквиру плана подршке педагог школе спровео анкетирање ученика осмог разреда, којом је обухваћено укупно 75% ученика . Изнад просека под стресом због завршног испита је 38% ученика. Разлог стреса је страх од резултата у 53% и страх од неуспеха 67%. Физичке манифестације стреса које најчешће осећају су тахикардије 28%, главобоља 20% и знојење дланова 22%. Ученици немају страх од тога шта ће родитељи рећи за резултате теста. Технике за које мисле да ће им помоћи у превазилажењу стреса: савладане технике учења 58%, физичке вежбе 29%, психолошке припреме 28%, правилна исхрана у 18%. Трећина ученика мисли да им ништа не може помоћи у превазилажењу стреса.

Ученицима одржано предавање под притиском на коме су имали прилику да прођу корак по корак кроз све сегменте припрема за реализацију завршног испита као и припреме које би требали да имају на сам дан теста. На кратаком тесту пажње, на ком су ученици у 98% направили грешку, могли су да увиде где праве грешке како би исправили на завршном испиту.

На основу добијених података планира се предавање, везано за технике учење које су ефикасне у обнављању градива, за друго полугодиште.

Comments are closed.