Семинар: Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке

У оквиру школе 5. 1. 2024. године реализована је обука одељењских старешина од стране педагога школе који  је прошао обуку на платформи “Пасош за учење – Школе” Завода за унапређивање образовања и васпитања, у сарадњи са Педагошким друштвом Србије и  Друштвом психолога Србије за примену стечених знања на семинару „Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке“. Циљ обуке је јачање капацитета учесника обуке за пружање индивидуализоване и свеобухватне подршке ученицима у кризним ситуацијама у односу на идентификоване факторе ризика. Наставнци су имали прилике да унапреде своја знања у домену промотивних, превентивних и интервентних активности. Препознавања  ресурса који су доступни унутра школе, породице и локалне заједнице као и оних који недостају искористиће се за даља планирања рада у оквиру часова одељењских старешина и на нивоу школе.

Comments are closed.