Подршка ученицима петог разреда

У оквиру плана подршке ученицима петог разред а на основу добијених резултата из анкете „Методе и технике учења“ педагог школе реализовао процену концентрације ученика. Добијени резултати указују на потребу да се додатно ради са ученицима на различитим техникама које помажу у проширењу и побољшању пажње, посебно за рад по задатку.

Други сегмент рада је и процена адаптације ученика петог разреда на предметни систем рада. На основу добијених података школа ће, у сарадњи са родитељима и ученицима, предузети одговарајуће кораке. Сви резултати доступни родитељима као и колективу школе, како би се на прави начин унапредио рад у процесу транзиције.

Comments are closed.