Учешће на семинару „Школа као мотивациона средина за ромске ученике“

Са циљем креирања подстицајне средине за све ученике, директор школе Мр Ана Савковић и педагог школе Биљана Вукашиновић присуствовале семинару у организацији Завода за унапређење образовања и васпитања у сарадњи са Центром за едукацију Рома и етничких заједница (ЦЕРЕЗ) 15. и 16. децембра у Београду. Заједно са колегама из различитих крајева земље а са истим циљем, размењени су примери добре праксе као и недоумице везано за подршку ромским ученицима.

Предавачи семинара психолог Ивана Копривица интерактивним приступом приближила појам културних компетенција,  Проф. Др Александра Вранеш Ромски језик кроз историју а социолог Андреј Кубичек појмове попут интеграције, асимилације, сепарације и маргинализације.  Аутор уџбеника, новинар и политиколог Љуан Коко приближио је учесницима ромски културни идентитет, колико је интересовању за учење ромског језика као и значај неговања језика унутар саме заједнице.

Comments are closed.