„Склек паука“ – природна потреба сваког детета је покрет

У оквиру подршке ученицима првог разреда реализована радионица педагога за развој манипулативне спретности и фине моторике, као и вежбе за развој пажње под називом „Склек паука“. Деца су кроз различите вежбе могла за корак да се приближе правилном писању и усмерењу пажње на рад по задатку.
Добру подлогу за говорни развој представља адекватна развијеност опште телесне моторике. Када је стимулишемо директно утичемо и на развој моторике говорних органа. Префињени и усклађени покрети руку делују на сензомоторни развој нервног система, а преко њега на развој говора, који је уједно и највиши степен сензомоторне координације. Изразито сложен графомоторни чин је држати оловку и вући је у одређеном правцу. Потребно је савладати многобројне елементарне покрете руку, шаке посебно да би дете до тога стигло. Упоредо са развојем покрета развија се и кинестетички осећај и памћење. Тај унутрашњи сензибилитет омогућује да се наредни покрети изведу са истим интензитетом, брзином и складношћу. Нарочито када говоримо о писању и читању. Завршна фаза диференцираности тј.зрелост моторике прстију, јесте овладавање графомоторним активностима тј.писањем.
Научници су доказали да ниво развоја дечијег говора зависи од степена спретности финих покрета прстију руку. Препорука је да се развој говора код деце стимулише путем вежбања покрета прстију на рукама. Покрет и вербална комуникација неопходни су за усађивање нових информација и требали би бити интегрисани у свакодневном раду са децом.
Покретне игре продужавају пажњу, јачају концентрацију и оснажују социјалне вештине. Вођеним, јасно усмереним, ритмичним покретима снижавамо подражљивост ЦНС-а. Нарочито може бити од користи деци са проблемима пажње, хиперактивном детету. Такође моторна активност у склопу игре привлачи пажњу, буди најфиније емоције и побуђује потребу за акцијом код изузетно апатичног, стидљивог, несигурног детета, без обзира на узраст.

Comments are closed.