Тест професионалних интересовања за ученике осмог разреда

Педагог школе 13. 10. 2023. године реализовао тестирање ТПИ-1 тестом предвиђеним Планом подршке за ученике осмог разреда. Циљ тестирања је благовремено уочавање склоности ка одређеним заимањима или областима рада. Након тестирања кроз радионицу ученици су могли да се упознају са светом рада и Законом о раду са посебним акцентом на рад малолетних лица од 15 до 18 година.  Други део радионице је био посвећен писању ЦВ-а или како и на који начин најбоље представити сопствено знање, искуства, карактеристике као и формално и неформално стечена знања. Тестирањем и радионицом обухваћено 97% ученика завршног разреда.

Comments are closed.